Zestawienie telefonów Spółdzielni

Dział Telefon Telefon Fax
Sekretariat 22 825 51 44 22 875 74 32 22 825 51 44
Prezes Zarządu 22 825 51 44 wew. 122
Członek Zarządu ds. techniczno eksploatacyjnych 22 825 51 44 wew. 133
Członek Zarządu Główny Księgowy 22 825 51 44 wew. 116
Dział Techniczny 22 875 74 34 22 825 51 44 wew. 144
Księgowość 22 875 74 33 22 825 51 44 wew. 114
Kasa 22 825 51 44 wew. 115
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 22 825 51 44 wew. 130