Telefony Alarmowe

ZGŁASZANIE  AWARII   I   USTEREK


WODNO-KANALIZACYJNE,  CENTRALNE OGRZEWANIE,

GAZOWE,  ELEKTRYCZNE :

firma  PROM – GAZ   S.C.

TELEFON KOM. 510 088 893  – CZYNNY CAŁĄ DOBĘ,


INSTALACJE DOMOFONOWE:

firma  PRESTIGE Marek Błachnio

TELEFON KOM. 607 037 705


DŹWIGI     Całodobowe Centrum Zgłoszeń „Winda Warszawa”                                              

TELEFON  22 641 19 16 ; 22 643 74 75


                                 


Służby porządkowe

Instytucja Telefon Alarmowy Telefon
 NUMER ALARMOWY 112
 POGOTOWIE 999 22 52 51 200
 STRAŻ POŻARNA 998 22 59 67 998
 POLICJA 997 22 603 65 55
 STRAŻ MIEJSKA 986 22 598 69 86

Służby techniczne

Instytucja Telefon Alarmowy Telefon
MPWiK Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994 22 445 50 00
Pogotowie ciepłownicze VEOLIA 993 22 658 50 00
Pogotowie Energetyczne Innogy  Stoen Operator 22 821 31 31
Pogotowie gazowe 992 22 667 39 00
Pogotowie drogowe 19 633 22 558 90 00