Skład Zarządu

Warszawa , 1 sierpnia 2022 rok

 SKŁAD ZARZĄDU  SBM „Batory”


ANNA SKUTKIEWICZ  –  PREZES  ZARZĄDU

ZBIGNIEW FURMAN  –  CZŁONEK ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 15:00 do 18:00.