Zestawienie telefonów Spółdzielni

Dział Telefon Telefon Fax
Sekretariat 22 875 74 32   22 825 51 44
Prezes Zarządu 22 875 74 32  wew. 122    
Członek Zarządu ds. technicznych 22 875 74 32 wew. 133    
Główna Księgowa 22 875 74 32 wew. 116    
Dział Techniczny 22 875 74 34   22 875 74 32 wew. 144  
Księgowość 22 875 74 33 22 875 74 32 wew. 114  
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 22 875 74 32